Utstillinger

Utstillingen på Jektefartsmuseet er delt opp i tre kapitler.

Utstillinger

Jektefartsmuseet stiller ut en rekke gjenstander knyttet til tørrfiskhandelen – båter, båtmodeller, stasklær, kirkekunst, båtbyggerredeskaper og mye annet.

Ikke minst viser vi fram nordafjellsjekta Anna Karoline. Hun ble nylig istandsatt og rigget slik hun så ut mellom 1903 og 1908.

 

I KAPITTEL 1 går vi langs skroget og utforsker tørrfiskhandelens spede begynnelse. Vi hører om Bergen og hanseatenes vekst, samt tørrfiskens betydning for kongene. En nøkkelgjenstand er sølvkalken som tyskerne i Bredsgården i Bergen skjenket Røst-væringene på 1520-tallet. Tillit mellom kjøpmann og fisker var avgjørende.

 

I KAPTTEL 2 trer vi inn i sidebygningen til jektehallen. Her kan barna spille, heise seil og lempe tønner på Bryggen. Hvor kom fisken fra? Nord-Norges fiskerbondekultur er formidlet med nordlandsbåter, gjenstander og bilder. Draugen er farlig nær – se opp for ham! Vi blir også bedre kjent med livet i Bergen og de impulsene som ble seilt herfra med jektene nordover. Her kan du blant mye annet se Lurøykjolen fra omkring 1760, en brudekjole i silke tilhørende Stinchen Dass.   

 

I KAPITTEL 3 går vi opp rampen og tar Anna Karoline bedre i øyesyn. Vi stifter bekjentskap med mannskapet – styrmenn og håseter, og jekteskipperen som eide jekta og avtalte med bygdefolket om å føre fisken deres til Bergen. Hvilke overnaturlige krefter rådde på havet? Og hvordan klarte de å navigere langs «verdens farligste kyst» uten kart og fyrlykter? Et rorhode fra Helgeland fra omkring 1800 røper de gamle jektekarenes overtro – man måtte ha øyne på fartøyet.

 

Velkommen til Jektefartsmuseet!