Tilgjengelighet

Vi ønsker alle velkommen til å besøke museet, og vi tilrettelegger etter beste evne. Dersom du reiser med en større gruppe, så ta gjerne kontakt på forhånd for å sikre en fin og helhetlig opplevelse.

Publikumsbygget og utstillinger innendørs

Inngangsdørene til publikumsbygget er automatiske skyvedører, slik at rullestolbrukere kan komme inn uten hindringer. Både utstillinger, toaletter kafe og butikkareal ligger lett tilgjengelig på samme plan.

Friluftsmuseet

Opparbeidede stier og grusveier gjør utendørsområdet tilgjengelig for rullestolbrukere. Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten til de antikvariske bygningene i friluftsmuseet er begrenset for rullestolbrukere, da de er forholdsvis små og har flere dørkarmer innvendig. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre oss, så alle nye bygg skal være universelt utformet hos oss.  

Ledsager

Ledsager med ledsagerbevis får gratis inngang. 

Syns- og hørselshemmede

Vi har montert teleslynge i vårt servicebygg. Det finnes flere lydinstallasjoner i tilknytning til våre utstillinger. Våre faste utstillinger er ikke spesielt tilrettelagt for synshemmede, derfor arbeider vi med en digital omvisning via vandringen.no – nedlastbar webside. Her skal du få formidlet Jektefartsmuseets utstilling både auditivt og visuelt ved bruk av egen mobil eller Pad.
Vi har lydkulisser i enkelte bygninger på friluftsmuseet.

Uteområdene

Jektefartsmuseets beliggenhet i Bodøsjøen er et yndet utfartssted for byens befolkning. En idyllisk arena som både ivaretar historie, rekreasjon og en møteplass som innbyr til aktivitet. Her kommer du tett på værets luner og en storslått utsikt mot Børvasstindene, samt Jekteleia. Nærområdet har et unikt historisk spenn fra gamle jernalder tufter, middelalder kirke, prestegård, jekteoppsett, sykehus og fangeleir fra IIWW, i tillegg til friluftsmuseets egne bygninger fra 17- og 1800 tallet.

Vi anbefaler alle som kommer til Jektefartsmuseet å være kledd etter været, da museet ligger tett på naturen og en vandring ute er å anbefale. På Vindneset, odden like ved Jektefartsmuseet har vi både naust og rorbu. Der fremviser vi flere av våre utstillingsbåter og her får man en fornemmelse av hvordan livet under lofotfiske var før i tiden. Fra museets anlegg i Bodøsjøen kan man følge en rundt 3 km opparbeidet kyststi, også egnet for rullestolbrukere, slik at man virkelig kan kjenne på værets luner.