Tilgjengelighet

Vi ønsker alle velkommen til å besøke museet, og vi tilrettelegger etter beste evne. 

Vi ønsker alle velkommen til å besøke museet, og vi tilrettelegger etter beste evne. 

 

Utendørs 

Opparbeidede stier og grusveier gjør utendørsområdet tilgjengelig for rullestolbrukere. Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten til de antikvariske bygningene i friluftsmuseet er begrenset for rullestolbrukere, da de er forholdsvis små og har flere dørkarmer innvendig. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre oss, så alle nye bygg skal være universelt utformet hos oss.  

 

Publikumsbygget og utstillinger innendørs

Inngangsdørene til publikumsbygget er automatiske skyvedører, slik at rullestolbrukere kan komme inn uten hindringer. Både utstillinger, toaletter kafe og butikkareal ligger lett tilgjengelig på samme plan.

 

Syns- og hørselshemmede

Vi har montert teleslynge i vårt servicebygg. Det finnes flere lydinstallasjoner i tilknytning til våre utstillinger. Våre faste utstillinger er ikke spesielt tilrettelagt for synshemmede, derfor arbeider vi med en digital omvisning via vandringen.no – nedlastbar webside. Her skal du få formidlet Jektefartsmuseets utstilling både auditivt og visuelt ved bruk av egen mobil eller Pad.
Vi har lydkulisser i enkelte bygninger på friluftsmuseet.

 

Ledsager med ledsagerbevis får gratis inngang.