Parkering

Kvernhusveien 26, 8070 Bodø

Vi har én parkeringsplass som tilhører Jektefartsmuseet, og denne finner du før brua til Bodøsjøen friluftsmuseum. Her er det begrenset antall oppmerkede plasser.

 

Bevegelseshemmede

For bevegelseshemmede er det et par plasser foran hovedinngangen til museet.
Disse plassene er merket.