L

Booking

.......

Booking/resepsjon
+47 930 02 950

Telefon
+47 75 50 35 00

Epost
booking.jektefart@nordlandsmuseet.no

w

Parkering

Parkeringsplassen til museet ligger før brua til friluftsområdet i Bodøsjøen.
Det er begrenset antall plasser, og disse er oppmerket.

12.06.201919:27 Bjørg Nilsen

For bevegelseshemmede er det et par plasser foran hovedinngangen til museet.
Disse plassene er merket.