Parkering

Parkeringsplassen til museet ligger før brua til friluftsområdet i Bodøsjøen.
Det er begrenset antall plasser, og disse er oppmerket.

For bevegelseshemmede er det et par plasser foran hovedinngangen til museet.
Disse plassene er merket.