Gratis inngang for barn resten av året!

Vi på Jektefartsmuseet og resten av Nordlandsmuseet sine 19 andre anlegg gir alle barn og unge under 18 år gratis inngang ut året!

Vi på Jektefartsmuseet og resten av Nordlandsmuseet sine 19 andre anlegg gir alle barn og unge under 18 år gratis inngang på ordinære museumsbesøk fra 1. juli og ut året!

Ett steg nærmere våre bærekraftmål!

Nordlandsmuseet søkte tidlig i år til Samfunnsløftet hos Sparebanken 1 om støtte til ordningen. Gratis inngang for barn og unge gjør slik at vi er ett steg nærmere følgende bærekraftmål:

1. Utrydde fattigdom

Delmål 1.3 Innføre nasjonalt tilpasset sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert minstestandarder, og innen 2030 oppnå ei vesentlig dekning av fattige og sårbare.

2. God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring til alle.

Hva kan barn og unge bli med på?

Vi har et fullpakket sommerprogram som passer for alle og en hver. Trykk her for å se!

Vi ønsker med dette at alle barn skal kunne delta på våre ordinære formidlinger og ikke ekskluderes av lav økonomi i familiene. Vi vil stimulere til livslang kunnskapsutvikling ved å ha tilbud tilpasset mennesker gjennom hele livssyklusen, også barna.

På arrangementer ut over ordinær drift gjelder fortsatt egne priser.