Havets Veje – Áhpi | Medieinstallasjon på Jektefartsmuseets vegger utendørs

1.- 5. desember

Torsdag 1. desember kl. 18.00 – 20.00 er TURA YA MOYAs kunstkontainer i Bodø og Bodøsjøen. Da åpnes visning av Havets Veje på Jektefartmuseets vegg for publikum, med bildeprojeksjoner og lyd etter mørkets frembrudd.

TID OG STED:
Åpning 1. desember 2022 klokken 18:00 – 20:00

Visning 2. desember – 5 desember kl. 15.00 – 21.00


Installasjonen vises utendørs og gjentas hver ½ time:
en kombinasjon av kortere videoer og en lengre analog bildeprojeksjon med lyd.

Jektefartsmuseet, Nordlandsmuseet, Bodøgaard kunst & kultur, og Bodø kulturskole har inngått et samarbeid med den internasjonale kunstgruppen TURA YA MOYA om projektet "HAVETS VEJE", som startede i mars 2022 og som vil kulminere ved Bodø 2024.

Sammen utvikler de medvirkende en multimedie symfoni hvor billedkunst, musikk og vitenskap møtes i et prosjekt om polarhavet og dets veier:

* Hva betyr de reiser som fant sted før i tiden, for livet i dag?
* Hvordan kan vi bevare havets viktige næringskjede for ettertiden?
* Historier om havet rundt i Norden tar tilskueren med på en reise.

 

Om kunstgruppen:
TURA YA MOYA er internasjonalt kjent for sine medieinstallasjoner og medvirket blant annet da Aarhus var Europeisk kulturhovedstad i 2017.
Gruppens reisende 20 fots container besøkte Bymuseet i Bodø i 2016 med et flott jubileumsprojekt ”stedets ånd” ved Bodøs byjubileum, siden har containeren reist over 15.000 km i norden, til de baltiske land og Kalaallit Nunaat (Grønland). Deres kunstcontainer er utrustet med medieutstyr som kan projisere bilder ut mot omgivelsene.

Projektet er støttet av:

 Nordisk kulturkontakt, Nordland fylkekommune og Bodø 2024.

Med internasjonale, nordiske, samiske og grønlandske kunstnere og komponister:

Roi Einarsson (FO), Ragna Misvær Grønstad (N), Matti Sumari (FI/S), Anders Sunna (S), Harals Bodøgaard (N), Karen Thastum (DK), Navarana Kavigak Sørensen (KAL), Marie Rømer Westh (DK), Are Andreassen (N), Silpa Christensen (KAL), Kristian Blak (FO), Udo Erdenreich (D), Liv Thastum (DK), Vestmannar kor (FO) med flere.

Ungeprojekt: Elever fra Bodøs Kulturskole under ledelse af Lilli Kanck (N).