Jektefartsmuseet

Jektefartsmuseet forteller om den råe kystkulturen, og historien om hvordan jektene sto for nesten all frakt av varer fra Nord-Norge, og store deler av vestkysten i over 400 år! Vi byr på opplevelser og refleksjon. Du får høre om strabaser og livet om bord, tørrfiskhandelens historie, makt og avmakt, profitt og risiko - samtidig som du kjenner lukta av tjære og tørrfisk.

Jektefarten

Jektefarten var helt sentral for Norges største eksport gjennom tidene før oljen og fiskeeksporten - Handelen jektene stod for, var en livsnerve i samfunnene. Tran, tørrfisk, klippfisk, tømmer, ved og jordbruksvarer ble fraktet langs kysten, og forsynte byer som Bergen, Trondheim og Kristiansund. Tilbake hadde de med seg det livsviktige kornet, i tillegg til brennevin, hamp og fiskeutstyr og alt de måtte trenge til livets opphold før neste stevne sto for tur. Med jektene kom også kulturimpulser, nye vaner og varer fra fjerne land.

I sin tid, seilte over 200 jekter årlig langs kysten, og gjennom tidene må det ha vært bygd over 3000 jekter. Fra Nord-Norge til Bergen - over 100 mil hver vei. Mannskapet risikerte ofte livet på den lange seilasen. 

Det er et paradoks at nesten ingen av disse viktige fartøyene er bevart. I dag er det kun tre eldre jekter som er bevart, Holvikejekta i Sandane, Pauline på Inderøy og Anna Karoline på Jektefartsmuseet i Bodøsjøen. Pauline er den eneste som seiler fremdeles, men det innebærer stadige reparasjoner og ombygginger.  I 1954 kjøpte museet jekta Anna Karoline av familien Angell i Hopen i Lofoten. Det tok imidlertid mange år før det planlagte museet ble en realitet. Anna Karoline er et helt unikt kulturminne, og vi er stolte av å presentere henne og jektefartens historie i et bygg som ærer denne historien!

Jektefartsmuseet og Bodøsjøen friluftsmuseum

Museet rommer to store utstillingshaller, og en bygning med kafé, museumsbutikk og auditorium. I montrene kan du se unike maritime og kulturhistoriske gjenstander fra Nordlands historie. Jektefartsmuseet ligger midt i Bodøsjøen friluftsmuseum, som er en samling av eldre bygg fra Salten. Med Bodøsjøen friluftsmuseum som består av 14 ulike bygninger som omkranser Jektefartsmuseet, bidrar det til å utdype Nordlands historie og livet i fiskebondesamfunnet.