Jektefartsmuseet

Jektefartsmuseet byr på opplevelser og refleksjon, og inviterer publikum med på aktiviteter og en helhetlig opplevelse. Her får du høre om strabaser og livet om bord, om tørrfiskhandelens historie, og om makt og avmakt, profitt og risiko. Jektehallen lukter av tjære og tørrfisk.

12.06.201919:47 Bjørg Nilsen

I montrene kan du se unike gjenstander fra Nordlands historie. Blant høydepunktene er et rorhode, en rokokkokjole, en stakk som er forbilde til Hamarøybunaden, og flotte gjenstander fra museets maritime og kulturhistoriske samlinger. Bodøsjøen friluftsmuseum med sin samling av eldre bygg fra Salten omkranser det nye museumsbygget og bidrar til å utdype fortellingen om Nordlands historie og livet i fiskerbondesamfunnet.

Det nye museumsbygget rommer to store utstillingshaller, og en publikumsbygning med kafé/restaurant, museumsbutikk og auditorium, samt kontorfløy for ansatte.

Historien om jekta

Nordlandsmuseet (tidl. Nordland Fylkesmuseum) startet arbeidet med å bevare og formidle jektenes historie rundt 1930. Jekta Brødrene ble kjøpt i 1939, men endte under andre verdenskrig sine dager i flomålet på Rognan. I 1954 kjøpte museet jekta Anna Karoline av familien Angell i Hopen i Lofoten. Det tok imidlertid mange år før det planlagte museet ble en realitet.

Jektefartsmuseets utstilling forteller historien om hvordan jektene sto for nesten all frakt av varer fra Nord-Norge og store deler av vestkysten av Norge, i over 400 år. Handelen jektene sto for var en livsnerve i samfunnene. Jektefarten var helt sentral for Norges største eksport gjennom tidene før oljen, fiskeeksporten. Tran, tørrfisk, klippfisk, tømmer, ved og jordbruksvarer ble fraktet langs vår lange kyst, og forsynte byer som Bergen, Trondheim og Kristiansund med både eksportvarer og forsyninger til byenes befolkning.

I sin tid seilte over 200 jekter årlig langs kysten, og gjennom tidene må det ha vært bygd over 3000 jekter. Over 100 mil hver vei seilte jektene fra Norland til Bergen med tørrfisk og tran, og brakte livsviktige varer tilbake. Mannskapet risikerte ofte livet på den lange seilasen. 

Det er et paradoks at nesten ingen av disse viktige fartøyene er bevart. I dag er det tre eldre jekter bevart. Holvikejekta i Sandane, Anna Karoline i Bodøsjøen og Pauline på Inderøy. Pauline er den eneste som seiler fremdeles, med alt det innebærer av stadige reparasjoner og ombygginger. Anna Karoline er dermed et helt unikt kulturminne, og vi er stolte av å endelig kunne presentere henne og jektefartens historie i et bygg som ærer denne historien.