Nordlandsjekta Anna Karoline

Verdens eneste bevarte originale Nordlandsjekt har en lang og interessant historie. I 1954 kjøpte Nordlandsmuseet Anna Karoline av familien Angell i Hopen i Lofoten. Det tok imidlertid mange år før det planlagte museet ble en realitet. Anna Karoline er et helt unikt kulturminne, og vi er stolte av å ha henne presentert som hovedattraksjon i et bygg som ærer jektefartshistorien!

Fakta om Anna Karoline

  • 60 fot lang
  • 21 fot bred
  • Lastet 90 tonn dw.
  • Storseglet var 14,5 meter bredt og 10,5 meter høyt, eller 23 duker bred.
  • Toppseglet var 5 x 5 meter

Anne Karoline bygget i 1876 i Brataker i Mosvik (Nord-Trøndelag), for Arnt O. Eggen, Oluf Nøst og Ole Vandsvik. Jekta er opprinnelig bygget med klinkerhud og uten fast dekk, men med lemmer-flak over lasterommene tilpasset frakt av tørrfisk. I 1890 fikk den ny kravellhud (spikerhud) utenpå klinker­huden.” Anna Karoline” har derfor i dag både klinkerhud og kravellhud, og klinkerhuden kan sees inne.

Anna Karoline fikk motor i 1903, en 16 HK Kelvin, og i 1916 ble denne erstattet med en 30 HK Kelvin. I 1908 fikk den også fast dekk. Fra 1929 ble den brukt som lekter for transport av tørrfisk sørover, og frakt av varer nordover. I 1954 kjøpte Nordlandsmuseet  “Anna Karoline” fra J. Angell & Sønner i Hopen, Lofoten, og den ble landsatt i Bodøsjøen i 1959.

Hvorfor navnet Anna Karoline?

Anna Karoline er oppkalt etter de som fikk jekta bygget:

Av Arnt fikk jekta Anna

Av Kristian fikk jekta Kar 

Av Ole fikk jekta Oline

Livet som museumsgjenstand

1977-78 ble reparasjoner på skroget utføres på Molo slipp og kahytts- og
lugarinnredningen fjernet. Reparasjonene ble utført som vanlig slipparbeid, men ble
ikke fullført av økonomiske årsaker. Tanken om rekonstruksjon skrinlegges.

I 1979 ble det bygget et midlertidig bygg over Anna Karoline.

I 1979 kom det forslag om å rekonstruere og rigge opp Anna Karoline i et glasshus i
nybygget til Fiskernes bank i Sjøgata 21.

På slutten av 90-tallet var det igjen ny optimisme rundt Anna Karoline.

Planen var “Anna Karolines hus”, et glassbygg tenkt lokalisert i molorota i Bodø havn. Her skulle jekta: “.... restaureres fortløpende og blant annet utstyres med mast, seil og originale kahytt- og lugarinnredninger. Historiske kulisser og miljø rundt båten skal gjenskape livet på kaia og om bord i jekta”. Prosjektet ble ikke gjennomført.

I 2011 ble det innvilget midler til et mulighetsstudium for nytt jektefartsmuseum i Bodøsjøen, med påfølgende forprosjekt for realisering som startet våren 2014.
Lokaliseringen er bestemt til Bodøsjøen og grunnsteinen for Jektemuseet den gang forventet å kunne legges ned i 2016. Slik ble det ikke.

Høsten 2016 gjennomførte Nordlandsmuseet en anbudskonkurranse for en totalentreprise for bygging av Jektefartsmuseet. Resultatet av anbudskonkurransen var ett anbud, og da det i tillegg var en del høyere enn budsjettrammen på kr. 101 mill., ble anbudet avvist.

På bakgrunn av den informasjonen som ble utledet av prosessen ble prosjektet revidert med tanke på en realistisk gjennomføring. Revisjonsarbeidet har pågått siden begynnelsen av november, og er nå inne i en avsluttende fase.

De vesentlige endringene i prosjektet er at de tre byggene er knyttet sammen i en bygningskropp, og ikke som sammenføyet i tre separate bygg. Nordlandsmuseet mener endringene er en positiv utvikling av prosjektet med en forbedret god funksjonalitet i forhold til driftsløsninger. Det vil være lettere å drifte en sammenhengende bygningsstruktur enn tre separate bygg. Løsningen gir også god universell utforming med tilgang for funksjonshemmede på alle nivåer i publikumsarealene. To av byggene er i tillegg trukket tilbake fra strandsonen, mens selve Jektehuset blir liggende der det opprinnelig var plassert. På denne måten kommer ikke byggene ikke i konflikt med strandsonen, og de sikres bedre mot eventuell fremtidige høyere havnivåer. Noe av arealet i prosjektet er dessuten også redusert med tanke på å gjøre det mer effektivt bygningsmessig. Til sammen dreier dette seg om ca. 200 kvm. Innholdsmessig er likevel ikke prosjektet redusert, det er heller snakk om mer effektiv arealutnyttelse.

80 års jobbing for å bevare jektefartshistorien.

1939 Nordlandsmuseet kjøpte jekta «Brødrene», som havarerte på Rognan i 1940.
1954 > 1959 > 1979 Anna Karoline ble kjøpt i 1954, satt på land, og bygges inn under tak. 

Mange forsøk ble gjort på å bevare og presentere jekta.
2011 Nordlandsmuseet og Bodø kommune går sammen om å planlegge et jektemuseum i Bodøsjøen.
2012

Skisseprosjekt Arkitektene RintalaEggertson.

Bystyret gir sin enstemmige tilslutning til prosjektet.

2015 Det sendes søknad til Kulturdepartementet om finansiering. Det gis en bevilgning om støtte over Statsbudsjettet i oktober.
2016

Grunnstein nedlegges for Jektefartsmuseet.

Første anbudsprosess avsluttes høsten 2016. Avvises på grunnlag av totalkostnader.

2017

Revisjon av prosjekt.

Ny anbudsprosess april 2017- Byggestart høst 2017

2018 Jektefartsmuseet bygges.
2019 Jektefartsmuseet åpner 22. juni 2019.