Kirkebuer

Kirkebuer fra Rognan i Saltdal. satt opp i Bodøsjøen i 1970-72.

Kirkebuene fra Rognan (3 stykker)


Ble satt opp i Bodøsjøen i 1979-72.

Kirkebuene ble bygget i fjæra på Rognan for at folk i øverbygda kunne overnatte i dem ved besøk i Rognan, ved reiser og kirkebesøk. Folket bodde i 2. etg. (sengebuer hvor de sov) og hesten stod nede i 1. etg. (stallen) under tak. Hver familie hadde hver sin kirkebu som de disponerte.

Det ble brann i 1914 i Rognanfjæra, hvor over 200 kirkebuer stod. De fleste buene brant ned. Året etter ble det bygget nye.
I 1949-50 skulle mange rive disse gamle buene. Eivind Thorsvik som var konservator i Nordland Fylkesmuseum fikk nyss i dette og sa at disse buene måtte bevares. 6 stk. ble flyttet til Bodø (Bodøsjøen) og en ble flyttet til Saltdal bygdetun. Disse kirkebuene var forholdsvis små, mens den som ble flyttet til bygdetunet er en større utgave enn de mange som stod i Rognanfjæra.

Kilde: Liv Krane