Stabbur fra Saltdal

Fra Sundby/Brenne i Saltdal. Fra ca. 1800 og satt opp i Bodøsjøen i 1939.

Stabbur fra Saltdal

Fra Sundby/Brenne i Saltdal. Fra ca. 1800 og satt opp i Bodøsjøen i 1939.


Fra ca. 1800. Fra Sundby/Brenne i Saltdal. Satt opp i Bodøsjøen i 1939.
Stabbur er en bygning til oppbevaring av mat.

Du finner mer informasjon om stabbur her