Stabbur ved Hunstadhuset

Fra Hernes i Bodø. Satt opp i Bodøsjøen i 1992.

Stabbur

Dette er et stabbur fra Hernes i Bodø. Satt opp i Bodøsjøen i 1992.

Stabburet ble brukt til oppbevaring av matvarer. Ordet stabbur skal vissnok komme av stav-bur.

Stabburet var på de fleste gårder svært enkel, og inneholdt et enkelt rom, men på større gårder var bygningen gjerne svært forseggjort  med loft og utsmykning.

Inne i stabburet var det flere rom for lagring av ulike typer korn og mel. Det inneholdt også en salttønne for salting av flesk. Salttønnen måtte være helt tett, da flesket etter hvert ble liggende i en saltlake. I taket var det montert kroker for opphenging av røkte og saltede kjøttvarer, for eksempel spekeskinke. Stabburet var ikke frostfritt, og kunne derfor ikke lagre varer som ble ødelagt av frost. Dersom stabburet var i to etasjer ble korn og mel lagret i andre etasje, mens kjøtt ble lagret i første etasje.

Selve bygningen ble plassert på stolper, ca. 1 – 1,5 meter over bakken. Dette hadde to hensikter:

1. Å oppnå lufting under gulvet for å hindre fuktighet i å trenge opp fra bakken.

2. Å hindre mus og rotter fra å komme inn i lageret. Stolpene var derfor spesielt utformet med en profil som hindret smådyr i å klatre opp. Av samme grunn var det også en åpning på ca. 30 cm fra øverste trappetrinn og opp til inngangen.

Stabbursdøra på gårdstunet var låst. Nøkkelen til stabburet var et av husfruens statussymboler.

I våre dager er funksjonen som mellager opphørt, men på grunn av kunst og tradisjon, blir mange slike bygninger likevel vedlikeholdt som en lagerbod. Stabburet er også i dag en staselig bygning på ethvert gårdstun.