Kvern

Fra ca. 1800 eller eldre. Satt opp i Bodøsjøen i 1939.

Kvern

Fra ca. 1800 eller eldre. Satt opp i Bodøsjøen i 1939.

Brukt til knusing og maling, av korn. Kvern brukes både om selve maleinnretningen og om hele anlegget med hus, drivmekanisme m.m. Større anlegg kalles som regel mølle. Kvernen drives av en kvernkall, mens møllen drives av vannhjul, turbin eller elektromotor,  ofte med flere kverner på samme aksel.

Kornet males mellom to hjulformede steiner som ligger med flatsidene mot hverandre. Løperen (oversteinen) blir drevet rundt av en loddrett aksel (kvernkallen) med en rekke skovler. Rennende vann mot skovlene starter løperens bevegelse. Når kornet slippes inn mellom steinene via ringkaret, blir det fordelt over maleflaten via furer i steinene. Kornmengden reguleres med et eget spjeld og melet kommer ut i kipen.