Bygninger og samlinger

På museumsområdet er det 14 hus fra forskjellige steder i Salten.

Bygninger og samlinger