Kirkebuene fra Rognan

Kirkebuene fra Rognan er veldig tøffe

Bygningsvern

Kirkebu opplyst å være fra Røkland/ Stranden i Rognan.

Et dokument funnet på bygdetunet daterer bua til 1856, den har vanlig laft fra andre halvdel av 1800-tallet. Bua har årsak, dør og ett vindu, er laftet i to etasjer og er utført i alminnelig godt handverk av tettvokste materialer. Byggingen er utført med antatt typisk materialbruk og redskapsbruk fra 1800-tallet. Sansemessig byr den på taktile kvaliteter med nakent, fint utført lafteverk. Kirkebuene var både til overnattingssted ved kirkeferden, lager for fiskeutstyr og ble kanskje også brukt som stall. De har en lang historisk tradisjon. 

Kirkebu opplyst å være fra Røkland/ Stranden i Rognan.

Et dokument funnet på bygdetunet daterer bua til 1856, den har vanlig laft fra andre halvdel av 1800-tallet. Bua har årsak, dør og ett vindu, er laftet i to etasjer og er utført i alminnelig godt handverk av tettvokste materialer. Byggingen er utført med antatt typisk materialbruk og redskapsbruk fra 1800-tallet. Sansemessig byr den på taktile kvaliteter med nakent, fint utført lafteverk. Kirkebuene var både til overnattingssted ved kirkeferden, lager for fiskeutstyr og ble kanskje også brukt som stall. De har en lang historisk tradisjon.